Tagarchief: Dijkversterkingen

Afsluitingen duiklocaties 2014

Projectbureau Zeeweringen versterkt tot en met 2015 verschillende
dijktrajecten in Zeeland. In 2014 staan zes werken op de planning,
waaronder Burghsluis. Voor dit dijktraject zijn duikstek 44 Plompe
Toren en duikstek 43 Dijkval afgesloten tussen 1 maart en 1 november.
Duikstek 45a Burghsluis westelijke havendam en 45b Oostbout blijven
open. Deze liggen wel dicht bij het werkgebied, dus extra oplettendheid
van de duikers is belangrijk. Duikstek 74 Quaak bij dijktraject
Moggershil ligt ook dicht bij de werken maar blijft wel open. Duikers
dienen ook hier waakzaam te blijven.