Ons doel

De doelstelling van Duikschool Campinia v.z.w. is het opleiden en begeleiden van personen die zich willen verdiepen en ontwikkelen in de duiksport. Hierbij worden verschillende technieken en vaardigheden aangeleerd naargelang de gradatie van het brevet.

Campinia houdt zich hierbij aan de regels en voorwaarden die opgelegd worden door de Vlaamse federatie NELOS, dewelke op zijn beurt valt onder wereldfederatie CMAS.

Wij maken geen onderscheid tussen personen noch hun etnische afkomst.

Wel moeten de kandidaten beschikken over een medisch attest (jaarlijkse controle bij de huisarts) en voldoen aan een minimum leeftijd (14 jaar).

Campinia beschikt over het nodige kader en materiaal, zodat de opleidingen onder de strikt voorgeschreven veiligheidsregels kunnen verlopen.